Grupa Polsat podsumowuje I kwartał 2021

12 milionów osób w zasięgu sieci 5G Plusa, strategiczne partnerstwo z Cellnex Telecom i przedłużenie praw do Ligi Mistrzów UEFA.

Grupa Polsat zakończyła I kwartał br. z rosnącymi wynikami, konsekwentnie realizując założone cele.
Istotnie przyspieszyła rozbudowę pierwszej w Polsce sieci 5G, obejmując zasięgiem tej technologii już 12 milionów mieszkańców Polski. Zawarła innowacyjne partnerstwo z Cellnex Telecom, aby móc jeszcze szybciej rozwijać sieć 5G Plusa.
Wśród innych istotnych wydarzeń I kwartału 2021 r. znalazły się m.in.: przedłużenie przez Telewizję Polsat praw do Ligi Mistrzów UEFA na trzy kolejne sezony, podpisanie umowy z Grupą ZE PAK na zakup zielonej energii z nowo budowanej największej w Polsce farmy fotowoltaicznej w Brudzewie oraz podpisanie warunkowej umowy nabycia 10% udziałów w spółce eobuwie.pl.
Grupa Polsat świadczy 18,1 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonii w modelu kontraktowym i przedpłaconym, a blisko 2,1 mln klientów skorzystało z możliwości połączenia usług w programie smartDOM. Przychody Grupy wzrosły do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł.

– Zgodnie z obietnicą szybko budujemy sieć 5G i już 12 mln klientów jest w jej zasięgu w Plusie. To istotnie wzmacnia naszą pozycję lidera technologii 5G i jest jednocześnie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie klientów na nowoczesne i szybkie usługi transmisji danych – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. – Podjęliśmy także działania, które przyniosą naszej Grupie nowe możliwości dalszego rozwoju – sieci 5G poprzez strategiczne partnerstwo z Cellnex Telecom, jak i w nowych obszarach – dzięki planowanemu nabyciu udziałów w spółce eobuwie.pl, która dynamicznie rozwija się na perspektywicznym rynku e-commerce.

Plus zasięgiem swojej najlepszej i najszybszej w Polsce sieci 5G objął już 12 milionów mieszkańców Polski, po niespełna roku od jej uruchomienia. Sieć 5G 2600 TDD Plusa jest obecna w ponad 160 miejscowościach we wszystkich 16 województwach, a łączna liczba stacji bazowych 5G Plusa przekroczyła 1500. Dynamiczna budowa i rozwój sieci w całej Polsce będą kontynuowane. Oferta operatora jest również stale powiększana o wysokiej jakości sprzęt umożliwiający korzystanie z tego najnowocześniejszego Internetu. W aktualnej ofercie znajduje się ponad 20 smartfonów i routerów z możliwością obsługi sieci 5G. Wkrótce pojawią się kolejne, atrakcyjne cenowo, produkty od czołowych światowych producentów.
W lutym br. Grupa Polsat ogłosiła zamiar nawiązania strategicznej współpracy z Cellnex Telecom. Zamysł tego partnerstwa oparty jest o innowacyjną koncepcję współdzielenia aktywnej i pasywnej infrastruktury, w ramach której operator mobilny skupia się przede wszystkim na zapewnieniu najwyżej jakości usług, a operator infrastrukturalny jest odpowiedzialny za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej w sposób najbardziej efektywny kosztowo.
Grupa Polsat zdecydowała również o podpisaniu warunkowej umowy nabycia pakietu 10% akcji spółki eobuwie.pl za kwotę 500 mln zł. Jest to transakcja o charakterze inwestycji finansowej, a dodatkowo daje możliwość pozyskania kompetencji w perspektywicznym obszarze e-commerce, który może stanowić naturalny kierunek rozwoju Grupy w przyszłości.
Kontynuowana jest sprawna integracja portalu Interia.pl w ramach struktur Grupy Polsat, co pozwala realizować zgodnie z planem założone synergie. Dzięki podejmowanym działaniom w styczniu liczba użytkowników serwisów Grupy Polsat-Interia, według wyników badania Mediapanel, przekroczyła po raz pierwszy 20 mln, z kolei w kwietniu łączna liczba odsłon serwisów Grupy przebiła 2 mld, które zostały wygenerowane przez 21 mln użytkowników. Od początku badania Mediapanel, czyli od października 2020 r. Grupa Polsat-Interia istotnie zmniejszyła dystans do liderów rynku. Jednocześnie Interia.pl podejmuje szereg zmian w warstwie redakcyjnej – zwiększyła liczebność redakcji serwisów Sport, Wydarzenia i Pomponik, uruchomiła nowe jakościowo projekty, jak ekologiczna Zielona Interia czy weekendowy magazyn Tygodnik.
Telewizja Polsat nabyła prawa do pokazywania kolejnych trzech sezonów najważniejszych i najlepszych europejskich rozgrywek piłkarskich – Ligi Mistrzów UEFA. Prawa dotyczą wszystkich pól eksploatacji w latach 2021-2024 – w tym telewizji płatnej, bezpłatnej oraz Internetu. Dodatkowo, w pakiecie znajdują się mecze Superpucharu Europy UEFA oraz rozgrywki Młodzieżowej Ligi Mistrzów UEFA. Każdy kolejny sezon to 138 meczów Ligi Mistrzów UEFA, w tym mecz o Superpuchar Europy, a łącznie przez trzy lata to ponad 400 spotkań najlepszych klubów w Europie. Trzy kolejne sezony oznaczają, że Liga Mistrzów w kanałach Polsatu, to razem już 15 lat najlepszej europejskiej piłki w domach polskich kibiców.
W ramach kontynuowania działań prośrodowiskowych Grupa Polsat zaangażowała się w budowę największej farmy fotowoltaicznej w Polsce. Spółka ESOLEO, jako lider konsorcjum, wybuduje dla Grupy ZE PAK elektrownię fotowoltaiczną o mocy 70 MWp, która powstanie w Brudzewie na działkach o powierzchni ok. 100 ha, na zrekultywowanych gruntach, które uprzednio eksploatowano w procesie wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową. Jednocześnie Grupa Polsat podpisała umowę na zakup całości zielonej energii wytwarzanej z tej elektrowni słonecznej i planuje w najbliższej przyszłości korzystać wyłącznie z czystej, zeroemisyjnej energii elektrycznej, przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia emisji CO2 oraz redukcji swojego śladu węglowego.
Działania na rzecz ochrony środowiska i klimatu to tylko jeden z obszarów działalności społecznej Grupy Polsat. W ciągu ostatniego roku Grupa aktywnie angażowała się w pomoc w walce z pandemią, wspierając służbę zdrowia, edukację, dzieci wykluczone cyfrowo czy seniorów. Przeznaczyła łącznie na ten cel ponad 50 mln złotych, a wśród przeprowadzonych wspólnie m.in. z Fundacją Polsat działań znalazły się m.in.: zakup 200 tysięcy testów na koronawirusa wraz z niezbędną aparaturą laboratoryjną, przekazanie 20 nowoczesnych respiratorów dla szpitali zakaźnych, zakup środków ochrony, specjalny blok reklamowy w Polsacie, a także 2200 tabletów dla dzieci wykluczonych cyfrowo (więcej informacji).

Wzrost liczby świadczonych usług
Grupa Polsat świadczy 18,1 mln usług płatnej telewizji, Internetu i telefonii w modelu kontraktowym i przedpłaconym, a blisko 2,1 mln klientów skorzystało z możliwości połączenia usług w programie smartDOM. Dzięki udanej realizacji strategii multiplay i wprowadzaniu coraz to nowszych usług wzrósł średni miesięczny przychód od klienta, a wskaźnik odejść klientów – będący miarą ich zadowolenia z usług – utrzymuje się na bardzo niskim poziomie 6,7%.

– Konsekwentnie realizujemy naszą strategię „Dla każdego. Wszędzie.” oraz rozwijamy program smartDOM, który przynosi zakładane przez nas efekty. Nasze nowe usługi – taryfy 5G i telewizja internetowa OTT cieszą się rosnącym zainteresowaniem klientów – mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. – Prawie 2,1 mln klientów korzysta z usług multiplay, a średni przychód od klienta wzrósł o ponad 5 zł i przekroczył poziom 90 zł. Na stabilnym, bardzo niskim poziomie pozostaje wskaźnik rezygnacji, który jest najlepszą miarą wysokiej satysfakcji naszych klientów.

Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2021 roku dla segmentu usług B2C i B2B:
• Liczba klientów usług multiplay, świadczonych m.in. w ramach flagowego programu smartDOM, wzrosła o 65 tys. r/r (3%) do 2,077 mln, a łącznie posiadają oni 6,41 mln usług.
• Łącznie Grupa Polsat świadczy 18,1 mln usług płatnej telewizji, internetu i telefonicznych, a ich liczba wzrosła o 3,8% r/r.
• Przyrost liczby usług kontraktowych – o 561 tys. (3,8%) r/r do blisko 15,4 mln:
 Wzrost liczby usług telefonii komórkowej – o 535 tys. (6,7%) r/r do 8,5 mln, w efekcie skutecznej dosprzedaży usług oraz dbania o satysfakcję klientów,
 Liczba usług płatnej telewizji była na wysokim poziomie 5 mln,
 Stabilna baza usług Internetu wynosząca ok. 1,8 mln,
 Każdy klient posiadał średnio 2,79 usługi z portfolio Grupy – wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na jednego klienta o 5,7% r/r,
 Wzrost średniego miesięcznego przychodu od klienta kontraktowego (ARPU) o ponad 5 zł r/r do 90,5 zł,
 Wskaźnik odejść klientów (churn) na bardzo niskim poziomie – 6,7% w skali roku.
• Wzrost liczby usług prepaid oraz ich ARPU – 2,7 mln usług z wysokim ARPU na poziomie 21,5 zł (wzrost o 3,8% r/r).
• Klienci detaliczni Cyfrowego Polsatu i Plusa przetransferowali ok. 442 PB danych (wzrost o 27% r/r).
Najważniejsze dane operacyjne za I kwartał 2021 dla segmentu mediowego:
• Kanały Grupy Telewizji Polsat były w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając wynik 24,1% (9,3% kanału głównego oraz 14,8% kanałów tematycznych).
• Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu zwiększyły o 3,4% r/r do 271 mln zł, dzięki czemu udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł do poziomu 29,5%.
• Wiodąca pozycja Grupy Polsat-Interia na rynku wydawców internetowych – 20,2 mln użytkowników oraz 1,7 mld odsłon średniomiesięcznie serwisów internetowych Grupy.

– Początek roku był stabilny na rynku reklamy telewizyjnej. Nasze kanały pozostają jednymi z najchętniej wybieranych, a wyniki oglądalności na poziomie 24,1% są zgodne z naszymi założeniami strategicznymi. Nasze przychody z reklamy TV rosły o ponad 3%, dzięki czemu nasz udział w rynku reklamy zwiększył się do 29,5%. Na uwagę zasługują historyczne wyniki serwisów Grupy Polsat-Interia, które co miesiąc odwiedza średnio już ponad 20 mln użytkowników – mówi Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat. – Wiosenna ramówka została bardzo dobrze przyjęta przez widzów, co, mamy nadzieję, będzie miało odzwierciedlenie w wynikach drugiego kwartału. Z myślą o polskich kibicach przedłużyliśmy na kolejne trzy sezony prawa do Ligi Mistrzów UEFA.

Wzrost przychodów i EBITDA Grupy Polsat
W pierwszym kwartale br. Grupa Polsat zanotowała wzrost wszystkich głównych wskaźników finansowych, a wyniki przekroczyły oczekiwania biur maklerskich. Przychody Grupy wzrosły o 5% r/r do blisko 3 mld zł, wynik EBITDA o 5,5% do ok. 1,1 mld zł, a zysk netto do poziomu 390 mln zł. Wolne przepływy pieniężne utrzymują się na wysokim poziomie blisko 1,4 mld zł, a wskaźnik całkowitego zadłużenia zmniejszył się do poziomu 2,78x (dług netto/EBITDA LTM).

– To był bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych. Zanotowaliśmy wzrost przychodów, wyniku EBITDA i zysku netto Grupy. W segmencie usług B2C i B2B rosnące ARPU przekłada się na coraz szybszy wzrost przychodów detalicznych, a wraz z nim powtarzalny wzrost wyniku EBITDA. Dzięki dobrej kondycji rynku reklamy telewizyjnej i konsolidacji wyników Interii wzrosły także przychody segmentu mediowego – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu i Polkomtela. – Dynamiczny wzrost przychodów i wyniku EBITDA oraz wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych pozwalają nam realizować zaplanowane inwestycje technologiczne i w treści, m.in. istotnie przyspieszyliśmy rozwój sieci 5G i przedłużyliśmy prawa do Ligi Mistrzów UEFA.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat
mln PLN I kwartał 2021 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 987 +4,9%
EBITDA 1 083 +5,5%
Marża EBITDA 36,2% +0,2 p.p.

Wyniki finansowe segmentu usług B2C i B2B
mln PLN I kwartał 2021 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 551 +4%
EBITDA 937 +6%
Marża EBITDA 36,7% +0,8 p.p.

Wyniki finansowe segmentu mediowego: telewizja i online
mln PLN I kwartał 2021 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 507 +10%
EBITDA 146 -1%
Marża EBITDA 28,8% -3,1 p.p.

– Nowy rok rozpoczęliśmy bardzo ambitnie. Dynamicznie rozbudowujemy sieć 5G Plusa, inwestujemy w nowe projekty i atrakcyjne treści dla naszych klientów, rozwijamy działalność Interii.pl. Rozszerzamy wachlarz usług i program smartDOM zgodnie z ideą „Dla każdego. Wszędzie”. Jednocześnie cały czas angażujemy się w projekty społeczne prowadzone m.in. przez Fundację Polsat i Stowarzyszenie Program Czysta Polska, realizując naszą misję społeczną w obszarach pomocy dzieciom i ekologii – podsumowuje Mirosław Błaszczyk.