Solorz-Żak przeniósł akcje Cyfrowego Polsatu z Malty na Cypr

Zygmunt Solorz-Żak porządkuje swoje aktywa. Wszystkie akcje Cyfrowego Polsatu, które były w posiadaniu Delas Holdings, zostały przeniesione na spółkę Pola Investments z siedzibą w Nikozji na Cyprze.

Podmiotem dominującym wobec Pola Investments jest właśnie Solorz-Żak, a cała transakcja miała miejsce w ramach jednej grupy kapitałowej.

Pola Investments nabyła w drodze darowizny otrzymanej od swojego jedynego udziałowca Delas Holdings 168.941.818 akcji Cyfrowego Polsatu. Przed przeniesieniem własności, Delas Holdings posiadał 168.941.818 akcji, co stanowiło 48,5% kapitału zakładowego, a akcje uprawniały do 335.884.319 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 63,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Po przeniesieniu własności, Delas Holdings nie posiada jakichkolwiek akcji Cyfrowego Polsatu.

Wszystkie akcje przejęła Pola Investments, która jednak nie zamierza dalej zwiększać udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki w okresie najbliższych 12 miesięcy. Warto dodać, że w grudniu wszystkie akcje Cyfrowego Polsatu będące w posiadaniu Polaris Finance zostały przeniesione właśnie na spółkę Delas Holdings utworzoną zgodnie z prawem Malty.