fot.: Pixabay

Wyniki Cyfrowego Polsatu za II kwartał. 291 mln zł zysku

Grupa Cyfrowy Polsat zakończyła II kwartał ze stabilnymi wynikami. Przychody Grupy wyniosły 2,86 mld zł, skorygowana EBITDA przekroczyła 1 mld zł, a zysk netto wzrósł do poziomu 291 mln zł.

– Dziś na wydarzenia pierwszych tygodni pandemii patrzymy już z większym dystansem, ale nie powinniśmy zapominać o warunkach, w jakich wiosną tego roku niespodziewanie się znaleźliśmy, obostrzeniach i wyzwaniach im towarzyszących. W pierwszym etapie kluczowe dla kierownictwa naszej Grupy było utrzymanie ciągłości działania sieci telekomunikacyjnej, świadczenia usług oraz procesów sprzedażowych i obsługowych, a także zapewnienie maksymalnie wysokiego komfortu i bezpieczeństwa pracy zespołów, których zadania bieżące nie pozwalały na przejście na tryb pracy zdalnej. Zrobiliśmy to bardzo sprawnie, a patrząc na publikowane dziś wyniki, mogę śmiało powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus.

– Jako polska firma aktywnie zaangażowaliśmy się w pomoc służbie zdrowia i Polakom, przeznaczając na ten cel wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem Zygmuntem Solorzem 30 mln zł. Ponadto w tych skrajnie niestandardowych warunkach prowadziliśmy projekty inwestycyjne i rozwojowe. W efekcie tego w ostatnich tygodniach kupiliśmy portal Interia.pl, uruchomiliśmy sprzedaż oferty fotowoltaiki pod marką ESOLEO, zgodnie z założeniami rozwijaliśmy sieć 5G Plusa – dodaje Mirosław Błaszczyk.

Najważniejsze dane operacyjne za II kwartał 2020 r.:
• Liczba klientów usług multiplay wzorsła o 130 tys. (7%) r/r do 2,028 mln, co stanowi 36% bazy klientów kontraktowych.
– Do 6,19 mln wzrosła liczba usług posiadanych przez tę grupę klientów.
– Obniżka wskaźnika churn do bardzo niskiego poziomu wynoszącego 6,4% w skali roku.
• Dynamiczny przyrost liczby usług kontraktowych – o 528 tys. r/r do ok. 15 mln, a stanowią one 85,6% wszystkich świadczonych usług.
• Stabilna baza 5,6 mln klientów kontraktowych:
– Wzrost wskaźnika nasycenia usługami przypadającymi na klienta – o 4,7% r/r, a każdy z nich posiadał średnio 2,68 usługi z portfolio Grupy.
– Średni przychód od klienta kontraktowego (ARPU) wzrósł o 3,7% r/r i wyniósł 86,5 zł.
• Baza prepaid na poziomie ponad 2,5 mln z rosnącym ARPU w wysokości 21,4 zł.
• Mimo bezprecedensowej sytuacji zmuszającej do zatrzymania emisji wiosennej ramówki i opóźnienia szeregu wydarzeń sportowych kanały Grupy Telewizji Polsat pozostawały w czołówce rynku oglądalności w grupie komercyjnej, osiągając w II kwartale wynik 23% i 23,1% w I półroczu.
• Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy telewizyjnej i sponsoringu w II kwartale wyniosły 213 mln zł, w efekcie czego udział Grupy w rynku reklamy TV wzrósł r/r do poziomu 27,4%, a w I półroczu odpowiednio 475 mln i 27,7%.

– W czasie zamknięcia gospodarki segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym mierzył się z wieloma wyzwaniami, m.in. w obszarach sprzedaży i obsługi klienta. Jednak nasze natychmiastowe i zdecydowane działania przyniosły efekt, co potwierdzają dane za drugi kwartał. Mimo bezprecedensowej sytuacji odnotowaliśmy bardzo dobre wyniki operacyjne i wyraźny organiczny wzrost. Nasz flagowy program smartDOM rósł stabilnie o 7% rocznie. Bazę klientów usług pakietowych zwiększyliśmy o 130 tys., a łącznie posiadają oni już 6,2 mln usług. Kolejny raz osiągnęliśmy bardzo niski wskaźnik odejść na poziomie 6,4%, co nieustająco świadczy o wysokiej lojalności naszych klientów i ich zadowoleniu z naszych usług. Z kolei po otwarciu pełnej sieci sprzedaży szybko przywróciliśmy również świetne wyniki sprzedażowe w obszarze sprzętu telekomunikacyjnego – komentuje Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela.

– Łącznie świadczymy już blisko 15 mln usług kontraktowych, a duża część wzrostu bazy – blisko 200 tys. – została wypracowana właśnie w drugim kwartale, kiedy restrykcje związane z COVID-19 były największe. Naszym strategicznym celem jest budowa wartości klienta, co realizujemy bardzo konsekwentnie, bo średni przychód od klienta wzrósł do 86,5 zł – podkreśla Maciej Stec.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

mln PLN II kwartał 2020 II kwartał 2019 zmiana r/r
Przychody ze sprzedaży 2 863 2 923 -2,1%
EBITDA skorygowana1 1 002 1 076 -6,9%
Marża EBITDA skorygowana 35,0% 37,0% -2,0 p.p.


1
EBITDA z pominięciem jednorazowych kosztów związanych z COVID-19 (w tym darowizn)

Raport za II kwartał 2020

Prezentacja wynikowa