fot.: Pixabay

Cyfrowy Polsat odporny na skutki epidemii. Nadal rozmawia o kupnie Interii

Cyfrowy Polsat poinformował o szacowanym wpływie pandemii koronawirusa COVID-19 na swoją działalność.

– Niezwłocznie po wprowadzeniu przez polski rząd stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r. Grupa Polsat podjęła kroki mające na celu zapewnienie ciągłości działalności operacyjnej i ograniczenia wpływu negatywnych zjawisk związanych z pandemią – podał Cyfrowy Polsat.

Zmiany spowodowane koronawirusem

Jak podkreślono, w szczególności priorytetem było zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, których większość obecnie świadczy pracę zdalnie, a także zagwarantowanie klientom spółek z Grupy Polsat wysokiej jakości usług.

– W obszarze swojej podstawowej działalności Grupa Polsat jest względnie odporna na negatywne skutki pandemii z uwagi na to, że większość działalności operacyjnej spółek z Grupy bazuje na modelu biznesowym opartym na dużej bazie klientów kontraktowych, dzięki czemu Grupa generuje stabilny i przewidywalny strumień przychodów z opłat abonamentowych. W pierwszych tygodniach pandemii choroby koronawirusowej COVID-19 Grupa Polsat zaobserwowała w swojej sieci mobilnej wzrost ruchu głosowego o ok. 50% oraz transmisji danych o ok. 25% wobec poziomów sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Zarówno sieć mobilna, jak i stacjonarna należące do Grupy są dostosowane technologicznie do obsługi zwiększonego ruchu i jakość usług świadczonych klientom pozostaje na wysokim poziomie. Jednocześnie istotnie większy ruch głosowy przekłada się na wzrost skali rozliczeń międzyoperatorskich, co z kolei powinno pozytywnie odzwierciedlić się w poziomie ARPU w nadchodzących okresach, jak również spowodować wzrost kosztów technicznych. Jednocześnie wzrost użycia usług telekomunikacyjnych powinien przełożyć się na wyższy poziom przychodów detalicznych z usług bazujących na taryfikacji opartej o zmienną skalę użycia, co powszechne jest w szczególności w obszarze usług przedpłaconych – poinformowano

Zamknięcie części punktów sprzedaży

Cyfrowy Polsat podał, że negatywną konsekwencją obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią było zamknięcie części stacjonarnych punktów sprzedaży, zlokalizowanych w szczególności w dużych centrach handlowych. Obecnie funkcjonuje ok. 65% POS-ów należących do Grupy, przy czym – jak podkreślono – obserwowany ruch klientów w otwartych punktach jest znacząco niższy niż w przeszłości.

– Ograniczenie działalności sieci sprzedaży przekłada się niekorzystnie na poziom sprzedaży nowych usług i pozyskań nowych klientów, natomiast z drugiej strony istotnie spadła także liczba wniosków rezygnacyjnych ze strony obecnych klientów Grupy, co powinno wpływać korzystnie na wskaźnik churnu w kolejnych miesiącach. Dodatkowo Grupa Polsat prowadzi działania mające na celu intensyfikację sprzedaży za pośrednictwem zdalnych kanałów sprzedaży, które odnotowały w ciągu ostatnich tygodni istotny wzrost sprzedaży, co częściowo kompensuje spadek liczby transakcji w punktach stacjonarnych. W efekcie tych zjawisk Grupa spodziewa się względnie stabilnego zachowania skali swojej bazy klienckiej – czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat poinformował, że zamknięcie części sieci sprzedaży stacjonarnej spowodowało również znaczący spadek poziomu sprzedaży sprzętu, w szczególności smartfonów, co przełoży się na niższe przychody ze sprzedaży sprzętu w kolejnych kwartałach.

Wpływ epidemii na Telewizję Polsat

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo artystów i pracowników zaangażowanych w produkcję telewizyjną zarząd Telewizji Polsat podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji części wybranych produkcji telewizyjnych, co przełoży się na niższe niż planowano koszty kontentu w okresie ramówki wiosennej. Przypomnijmy, że zawieszono m.in. „Taniec z Gwiazdami” oraz „The Four. Bitwa o sławę” i „Twoja twarz brzmi znajomo”.

– Telewizja Polsat oczekuje także spowolnienia na rynku reklamowym, jednakże z uwagi na wysoki stopień niepewności i liczne czynniki kształtujące ten rynek, w tym okres trwania ograniczeń związanych z pandemią oraz ostateczny stopień spowolnienia gospodarczego w Polsce i na rynkach globalnych, Grupa nie widzi na dzień dzisiejszy możliwości przedstawienia rzetelnego oszacowania wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na rynek reklamy w nadchodzących kwartałach – poinformował Cyfrowy Polsat.

– Szereg wydarzeń sportowych, do których Grupa posiada prawa transmisji, zostało odłożonych w czasie. Grupa uważnie śledzi rozwój sytuacji i pozostaje w aktywnym dialogu z organizacjami sportowymi, a ostateczny wpływ tego czynnika będzie zależał od tego, czy, kiedy i w jakim zakresie rozgrywki sportowe zostaną wznowione – podano.

Cyfrowy Polsat nadal chce kupić Interię

Jak podkreślono, Grupa Polsat utrzymuje wysoki poziom płynności oraz generuje wysokie pozytywne przepływy pieniężne. W efekcie tego grupa realizuje bez przeszkód założone projekty inwestycyjne, a Telewizja Polsat nieprzerwanie uczestniczy w negocjacjach dotyczących nabycia spółek z Grupy Interia.