fot.: Polsat

Solorz-Żak łączy spółki telekomunikacyjne w jedną grupę

NFI Midas chce przejąć swojego dotychczasowego kooperanta i partnera – Aero2.

Tym samym Aero2 dołączy do spółek CenterNet i Mobyland, które znajdują się już w portfolio funduszu. Wszystkie te spółki należą do Zygmunta Solorza-Żaka, który postanowił scalić te podmioty w jedną grupę. Z ich usług korzysta Cyfrowy Polsat w ramach świadczenia oferty dostępu do Internetu.

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas 19 września podpisał ze spółką Litenite z siedzibą w Nikozji na Cyprze, przedwstępną warunkową umowę kupna przez fundusz udziałów w Conpidon z siedzibą w Nikozji, który obecnie jest większościowym udziałowcem spółki Aero2. Za kupowane udziały Conpidon, fundusz zobowiązał się zapłacić na rzecz sprzedającego, kwotę 548 mln zł. Powyższa cena została określona przy założeniu, że dług netto Aero2 nie będzie wyższy niż 70 mln zł. W przypadku, gdy dług netto Aero2 będzie wyższy wówczas cena za udziały zostanie zmniejszona o kwotę tej nadwyżki.

Uzasadnienie biznesowe tej inwestycji leży w możliwości czerpania przez grupę funduszu synergii z wyjątkowego charakteru aktywów posiadanych przez Aero2. Spółka ta, obok posiadanych częstotliwości 900 MHz oraz 2600 MHz, pozwalających na oferowanie usług szerokopasmowego, mobilnego Internetu, w oparciu o bezprzewodową sieć telekomunikacyjną opartą na technologiach HSPA+ oraz LTE, posiada nowoczesną sieć telekomunikacyjną, na którą składa się obecnie około 540 stacji bazowych działających w wybranych lokalizacjach w Polsce. Zgodnie ze strategią, liczba ta mogłaby wzrosnąć do ponad 600 do końca roku, a docelowo, w perspektywie do 3 lat, osiągnąć liczbę zapewniającą pokrycie całego terytorium Polski.

Głównym celem funduszu jest utworzenie najnowocześniejszego w Polsce operatora szerokopasmowego dostępu do Internetu czwartej generacji, posiadającego własną infrastrukturę techniczną (telekomunikacyjną), co w połączeniu z unikalną pozycją rynkową, jaką tworzona przez fundusz grupa osiągnie, m.in. poprzez połączenie pasm częstotliwości (w tym z zakresu 1800 MHz), przyniesie realne korzyści dla rozwoju i wzmocnienia pozycji grupy na rynku. Fundusz jako pierwszy podmiot w kraju będzie mógł świadczyć usługi telekomunikacyjne w technologii czwartej generacji – LTE, która dzisiaj pozwala na przesyłanie danych drogą radiową przy maksymalnej prędkości pobierania danych do 100 Mb/s oraz maksymalnej prędkości wysyłania danych do 50 Mb/s.