fot.: Polsat

Zygmunt Solorz-Żak sprzedał Sferię

Zygmunt Solorz-Żak sprzedał udziały w warszawskiej spółce Sferia – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Solorz-Żak tłumaczył, że powodem takiego kroku był brak perspektyw rozwoju spółki, a nie ewentualne kłopoty z uzyskaniem zgody UOKiK na przejęcie Polkomtela (zbyt dużo częstotliwości w jednych rękach). Ponadto, Sferia korzystała z częstotliwości niebędącej standardem w Europie.

Jak dodaje PAP, Zygmunt Solorz-Żak nie ujawnił, jaka była wartość transakcji i kto zakupił Sferię. Dodał jednak, że ma zamiar skoncentrować się na mediach oraz telekomunikacji i chce oddać współkontrolę nad Towarzystwem Ubezpieczeniowym Polisa-Życie i OFE Polsat. Te aktywa chce wnieść do nowej spółki. Nie planuje jednak sprzedawać udziałów w Zespole Elektrowni PAK, a także Invest-Banku.

Warto przypomnieć, że 11 marca 2009 roku Cyfrowy Polsat przyjął ofertę nabycia akcji spółki Sferia. Przed ich objęciem platforma zawarła z Zygmuntem Solorzem-Żakiem umowę opcji sprzedaży, na podstawie której strony ustaliły, że na żądanie Cyfrowego Polsatu Zygmunt Solorz-Żak (lub podmiot przez niego wskazany – był to Polaris Finance) nabędzie akcje zakupione przez spółkę. Z prawa opcji skorzystano już po dwóch dniach. Decyzję podjęto z uwagi na brak aprobaty ze strony części akcjonariuszy mniejszościowych dla zaangażowania kapitałowego Cyfrowego Polsatu w Sferię.

Sferia to m.in. dostawca usług telefonicznych i dostępu do szerokopasmowego internetu drogą radiową w oparciu o technologię Code Division Multi Access.

PAP