fot.: Pixabay

Grupa Polsat pozyska 1 mld zł na inwestycje o charakterze proekologicznym

Cyfrowy Polsat wyemituje pierwsze w Polsce zielone obligacje korporacyjne w złotówkach. Pozyskane z nich środki w wysokości 1 mld zł zostaną przeznaczone na refinansowanie inwestycji prośrodowiskowych.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z zakończonej właśnie oferty, a uzyskane warunki uważamy za duży sukces. To bardzo duża jak na polski rynek emisja obligacji, a dodatkowo jako pierwsza firma w Polsce spoza sektora bankowego wykorzystaliśmy stosunkowo nowy instrument, jakim są zielone obligacje korporacyjne. Odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie emisją i spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony rynku. Uzyskaliśmy świetną marżę, najniższą w historii naszych dotychczasowych emisji i obiektywnie bardzo dobrą w odniesieniu do obecnych warunków rynkowych – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych w Cyfrowy Polsacie S.A. i Polkomtelu Sp. z o.o.

– Wszystko to świadczy o atrakcyjności samej oferty i bardzo dużym zaufaniu do naszej Grupy i realizowanej przez nas strategii. Dzięki tej emisji jeszcze bardziej zdywersyfikowaliśmy źródła finansowania i zyskaliśmy jeszcze większą elastyczność biznesową. Natomiast wprowadzając obligacje na rynek Catalyst, damy inwestorom kolejny instrument atrakcyjnej i stabilnej inwestycji w Grupę Cyfrowy Polsat – dodaje.

– To nasza kolejna emisja obligacji, ale po raz pierwszy zdecydowaliśmy się na zielone obligacje. To stosunkowo młody na naszym rynku instrument finansowy, z którego dotychczas korzystało niewiele podmiotów. Dlatego proces ten wymagał od nas dodatkowych działań i przygotowań, warto jednak było podjąć ten wysiłek. Kwestie ekologii i ochrony środowiska naturalnego są nam bliskie. Cieszymy się, że realizowane dotychczas w naszej Grupie projekty z tego obszaru zostały pozytywnie zweryfikowane przez niezależnych ekspertów i docenione przez instytucje finansujące – mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu w Cyfrowym Polsacie S.A. i Polkomtelu Sp. z o.o.

Na co zostaną przeznaczone środki?

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na refinansowanie wydatków poniesionych m.in. na modernizację i unowocześnienie infrastruktury telekomunikacyjnej Grupy w obszarze efektywności energetycznej, a w szczególności:

  • Zastąpienie starych, energochłonnych rozwiązań technologii 2 i 3G nowoczesną technologią 4G LTE, która ma potencjał do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w sieci w relacji do ilości transferowanych danych.
  • Modernizację i zastąpienie przestarzałych elementów infrastruktury stacjonarnej, jak np. technologii miedzianej przez światłowodową, co pozwala na szybszą transmisję danych na dłuższych dystansach, wymaga mniej prac utrzymaniowych i pozwala na zmniejszenie zużycia energii.
  • Inwestycje w energooszczędne rozwiązania wspierające jak np.: systemy chłodzące, inteligentne oświetlenie, optymalizację magazynowania energii, wirtualne serwery, systemy uczące się i sztuczną inteligencję.

Informacje dotyczące emisji

  • Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 tys. zł.
  • Planowany dzień emisji obligacji to 14 lutego 2020 r.
  • Obligacje będą podlegały wykupowi po 7 latach, a planowanym dniem wykupu jest 12 lutego 2027 r.
  • Obligacje mogą być wykupione wcześniej.
  • Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 165 bps.
  • Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku.

– Efektywność energetyczna jest obok ekologicznych produktów, energii odnawialnej czy redukcji odpadów wśród tematów będących w obszarze zainteresowania Grupy Polsat w sferze ochrony środowiska. Właściciel Grupy jest inicjatorem powstania Stowarzyszenia Program Czysta Polska, którego celem jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie Polakom życia w zdrowym i czystym środowisku. Wizja Zygmunta Solorza to nie tylko uczynienie Polski czystą, ale także wspólna troska o kraj i dbanie o jego środowisko naturalne, powietrze, wodę czy otaczającą nas przyrodę. Wśród założycieli, rady czy zarządu Stowarzyszenia jest wielu przedstawicieli Grupy Polsat – czytamy w komunikacie Cyfrowego Polsatu.

Rolę współoferujących obligacje pełnili: Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A. oraz Erste Group Bank AG. Emisję zorganizowało konsorcjum w składzie: Trigon Dom Maklerski S.A., Erste Securities Polska S.A., Erste Group Bank AG, Santander Bank Polska S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. Doradcą prawnym była kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak sp.k.