Polsat kontra Macierewicz

Telewizja Polsat wystąpiła do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie przekroczenia przez Antoniego Macierewicza, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, swoich uprawnień.

Telewizja Polsat wystąpiła do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie przekroczenia przez Antoniego Macierewicza, szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, swoich uprawnień.

Polsat uważa, że Antoni Macierewicz przekroczył swoje uprawnienia umieszczając w raporcie z weryfikacji WSI nieprawdziwych informacji o stacji, które działają na szkodę interesu Polsatu. Wśród sformułowań, które zdaniem Polsatu są nieprawdziwe, znalazły się m.in. informacje, że Piotr Nurowski kształtował programu Polsatu „zgodni z wytycznymi przekazywanymi przez gen. Malejczyka” oraz, że Zygmunt Solorz „już w latach 80-tych został współpracownikiem wywiadu Służby Bezpieczeństwa”.

– Antoni Macierewicz był świadomy podawania w raporcie nieprawdziwych informacji, a w ich wyniku wymienienia osób nie objętych dyspozycją ustawową. Prezentowanie ogólnopolskiej Telewizji Polsat SA w kontekście sprzecznej z prawem działalności Wojskowych Służb Specjalnych, w szczególności sugerowanie wpływu tych służb na funkcję informacyjną telewizji podważa wiarygodność tego podmiotu i w sposób oczywisty narusza interes Telewizji Polsat – czytamy w komunikacie stacji.

Na początku marca Zygmunt Solorz – Żak wystąpił przeciwko Antoniemu Macierewiczowi z powództwem o ochronę dóbr osobistych. Solorz – Żak domaga się przeprosin i wpłaty 50 tys. Złotych na cel charytatywny.

Źródłó: medialink, komunikat Polsatu