TV 1000 także pod dziewiątką

Na 9 pozycji listy kanałów Cyfrowego Polsatu pojawiła się kopia stacji filmowej TV 1000. Na kanale tym, oprócz przekazu TV 1000, znajdziemy informację (w formie graficznej) o dołączeniu nowej stacji do Pakietu Relax Mix.

Na 9 pozycji listy kanałów Cyfrowego Polsatu pojawiła się kopia stacji filmowej TV 1000. Na kanale tym, oprócz przekazu TV 1000, znajdziemy informację (w formie graficznej) o dołączeniu nowej stacji do Pakietu Relax Mix.

Podobna sytuacja miała miejsce gdy do oferty Cyfrowego Polsatu dołączono kanał rozrywkowy E!. Przez pewien czas można go było oglądać na dwóch kanałach – 35 i 9. Kilka dni temu E! opuścił 9 pozycję na liście, którą teraz tymczasowo zajął TV 1000. Regularna emisja kanału TV 1000 kontynuowana jest na 24, a E! na 35 pozycji listy Cyfrowego Polsatu. Kopia TV 1000 realizowana jest z transpondera 12, 188V.

-Uprawnienia-
TV 1000 kanał 24 – Abonenci Pakietu Film i Relax Mix
TV 1000 kanał 9 – Pozostali abonenci

PS. Na kanale TV 1000 pojawiło się EPG.