fot.: Polsat

Oświadczenie Zygmunta Solorza-Żaka

Oświadczenie głównego udziałowca Cyfrowego Polsatu w nawiązaniu do komunikatu zarządu spółki w sprawie wykonania przez Cyfrowy Polsat prawa opcji.

Umożliwi ono spółce odsprzedaż 350 tysięcy akcji nowej emisji Sferii, objętych w dniu 11 marca br.

Szanowni Państwo,

Uważam, że moim obowiązkiem wobec akcjonariuszy mniejszościowych Cyfrowego Polsatu było zaproponowanie im wspólnego przedsięwzięcia w zakresie świadczenia nowych usług w ramach działalności Spółki. Mając zaufanie akcjonariuszy mniejszościowych Cyfrowego Polsatu zobowiązany byłem zaprosić ich do uczestniczenia w realizacji tego projektu. Wobec tego, że nie wszyscy inwestorzy wykazali na tym etapie zainteresowanie zaangażowaniem kapitałowym w rozwój nowych usług oferowanych przez Cyfrowy Polsat, postanowiłem realizować przedmiotowe przedsięwzięcie przy wykorzystaniu własnych środków finansowych. Rozumiem, że w tych trudnych dla inwestorów czasach, nie wszyscy chcą ryzykować i angażować się finansowo w nowe przedsięwzięcia. Dlatego tych inwestorów, którzy chcieliby współpracować ze mną i zaangażować się bezpośrednio w Sferię S.A. zapraszam do realizacji tego projektu.

Zygmunt Solorz-Żak