ATM Grupa zawarła umowy znaczące z Polsatem o wartości ponad 33 mln zł

PC 11/03/2016
ATM Grupa
 Zarząd ATM Grupy poinformował, że spółka oraz podmioty od niej zależne zawarły z Telewizją Polsat Sp. z .o.o. w okresie od dnia publikacji poprzedniego, analogicznego raportu bieżącego, umowy które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej tzn. ich sumaryczna wartość wynosi 33 227 000 zł, co przekracza 10% kapitałów własnych ATM Grupy.

Umowy dotyczą m.in. produkcji programów telewizyjnych, świadczenia usług technicznych i wynajmów związanych z produkcją telewizyjną, opłat za udzielenie licencji na emisję gotowych programów telewizyjnych itp.

Umową o największej wartości jest umowa z dnia 16 listopada 2015 r. na realizację serii odcinków serialu "Pierwsza miłość". Wartość tej umowy wynosi 9 126 000 zł.

Warunki tej umowy nakładają na spółkę odpowiedzialność odszkodowawczą za niedostarczenie odcinków w terminie oraz za wady techniczne materiału. Wartość możliwych do nałożenia kar może przekroczyć 10% wartości umowy. Dokładne wskazanie maksymalnej wysokości kar nie jest możliwe, gdyż uzależniona jest ona od ilości dni ewentualnego opóĹşnienia w dostarczaniu przez spółkę, w ustalonych terminach, kolejnych odcinków programu, jak również od wystąpienia wad technicznych w dostarczonym materiale.

Komentarze

Brak komentarzy. Może czas dodać swój?

Dodaj komentarz

Twój komentarz pojawi się na stronie, po sprawdzeniu go przez moderatorów.